O mně

HEILPRAKTIKER

Dobré zdraví je jedním z nejcennějších pokladů, které v životě máme. Bohužel si tuto velkou pravdu většinou uvědomíme až v okamžiku, kdy o své zdraví začneme přicházet. Pomáhám navrátit svým pacientům zdraví do jejich života. Základním přístupem, který v léčbě používám, je celostní přístup k léčbě pacienta. Ve své praxi se opírám o znalosti a zkušenosti, které jsem získala studiem přírodního léčitelství (Heilpraktiker) a alternativní léčby v Německu.

Ve své praxi nabízím klientům pomoc v léčbě bolesti (akutní i chronické), psychosomatické léčbě, zlepšení zraku, léčbě těhotných, léčbě Parkinsonovy nemoci, léčbě akné, odvykání kouření i v jiných oblastech. Mezi terapeutické metody, které ve své praxi používám, patří YNSA akupunktura, NPSO, elektromagnetická terapie Bemer, Dorn-Breuss masáž, pulsní masáž Pneumatron, Bachovy esence, kinezio taping i terapie ultrazvukem.

Věřím, že díky svým znalostem a zkušenostem dokážu pomoci i Vám.

 

JAK PRACUJI

Každý pacient je pro mne originálem, který si zaslouží jedinečný přístup. Každé onemocnění je pro mne novou výzvou.

Léčení každého pacienta zahajuji rozhovorem, který slouží k získání informací o pacientových obtížích, ke stanovení kompletní pacientovy anamnézy, k získání informací o duševní a emoční pohodě pacienta a v neposlední řadě k vybudování vztahu mezi terapeutem a pacientem. Tento rozhovor je velmi detailní a první vzájemné sezení včetně provedení terapie tak trvá zpravidla 1,5-2 hodiny dle závažnosti zdravotních potíží. Postup lze trošku urychlit, pokud si pacient předem vyplní dotazník se svou anamnézou.

Na základě informací získaných z rozhovoru poté stanovuji pro pacienta diagnózu a individuální postup terapie. Pro stanovení diagnózy může být velmi vhodné, pokud mi pacient předloží své zdravotní záznamy popisující jeho dosavadní léčbu.

Mnou navržený individuální postup terapie poté konzultuji se svým pacientem. Snažím se pacientovi podrobně vysvětlit jednotlivé kroky terapie, včetně důvodů, které mne vedly k jejímu zvolení. Je pro mne velmi důležité, aby pacient terapii rozuměl a akceptoval ji. Jsem v jakémkoli okamžiku připravena zodpovědět pacientovi jakékoli dotazy týkající se jeho terapie. Pokud navržená terapie pacientovi z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, snažíme se společně najít jinou vyhovující terapii.

Navržený postup nezahrnuje pouze terapie, které provádím já. Zahrnuje také doporučení pro jiné typy terapií, které pacient provádí s odborným terapeutem zaměřeným na danou oblast. Dále může postup obsahovat doporučení pro užívání léčebných prostředků (např. byliny, doplňky stravy, apod.), doporučení pro změnu stravování, doporučení pro změnu některých životních návyků, případně cokoli jiného, co pacientovi pomůže s uzdravením.

V průběhu léčby s pacientem pravidelně konzultuji jeho aktuální zdravotní stav. Snažíme se společně zjistit, které postupy vedly ke zlepšení jeho zdravotního stavu, případně nalézt ty, které se neosvědčily. Dochází tak pravidelně k revizi a případné úpravě postupu pacientovy terapie. Zde je pro mne opět velmi důležité, aby pacient všemu velmi dobře rozuměl a navržené změny akceptoval. Pacient má také možnost se na mne telefonicky nebo emailem obrátit a konzultovat se mnou svou aktuální situaci.

I když pro některé druhy terapií (například terapie pro odvykání kouření) lze poměrně dobře dopředu odhadnout, kolik terapeutických sezení bude potřeba, u většiny zdravotních obtíží tomu tak bohužel není. Občas postačí 2-3 terapeutická sezení doplněná dodržením navržených doporučení a pacientovy obtíže zmízí. Jindy jde bohužel o delší proces, který si vyžádá větší množství terapeutických sezení a delší dobu léčby. Vždy závisí na konkrétním pacientovi, aby sám vyhodnotil, zda mnou navržený postup terapie má pozitivní vliv na jeho zdraví a zda chce v terapii nadále pokračovat.

Svým pacientům vždy doporučuji, aby nadále setrvali v péči svého ošetřujícího lékaře. Dále jim doporučuji, aby mnou navržené terapie se svým ošetřujícím lékařem konzultovali. Pokud mám nějaké výhrady k tomu, jakou léčbu pacientovi doporučil jeho ošetřující lékař, pak pacientovi navrhnu alternativní postup vždy s doporučením, aby jej nejdříve konzultoval se svým ošetřujícím lékařem. Jsem vždy připravena ke vzájemné spolupráci s ošetřujícím lékařem svého pacienta, protože společným zájmem nás všech by mělo být především pacientovo zdraví.

Před započetím léčby je mou povinností seznámit Vás s některými skutečnostmi, které se týkají využití mnou nabízených alternativních metod léčby. Dále je nutné získat Váš informovaný souhlas s využitím mých služeb, stejně jako souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Věnujte tedy prosím svůj čas k prostudování následujícího Poučení a k prostudování s ním souvisejícího Prohlášení a informovaného souhlasu. Podpis tohoto dokumentu je podmínkou pro započetí alternativní léčby.

KDE PŮSOBÍM

Má ordinace se nachází v Rožnově pod Radhoštěm v okrese Vsetín. Pacienti, kteří mne navštěvují, zpravidla přijíždějí z těchto regionů:
 

Rožnov pod Radhoštěm
Valašské Meziříčí
Vsetín
Frenštát pod Radhoštěm

Služby

 • Léčba různých zdravotních obtíží

  Léčba různých zdravotních obtíží

  Celostní medicína není zaměřena na použití žádného konkrétního typu terapie. Vždy se hledá taková terapie, která pomůže konkrétnímu pacientovi odstranit příčiny jeho onemocnění a tím umožnit lidskému tělu, aby se samo uzdravilo. Proto se při léčení provádí kombinace různých terapií, které mohou zahrnovat jak přístupy klasické medicíny, tak ve velké míře i přístupy tzv. medicíny alternativní.

 • Léčba bolesti

  Léčba bolesti

  Léčba všech forem bolesti a bolestivých stavů. Bolesti pohybového aparátu, bolesti zad, bolesti šlach, bolesti svalů, bolesti hlavy apod.
  Více ...

 • Oční terapie

  Oční terapie

  Speciální terapie pro zlepšení zraku. Tuto metodu jsem vyvinula kombinováním NPSO oční terapie dle prof. Boela a YNSA terapie dle Dr. Yamamota.
  Více ...

 • Léčba v těhotenství

  Léčba v těhotenství

  Mnou používané terapeutické techniky, jako je YNSA akupunktura, Sienerova terapie, elektromagnetická terapie, homeopatie či bachovy esence jsou způsobem, jak i v těhotenství zvládnout nemoc s klidem v duši.
  Více ...

 • Psychosomatika

  Psychosomatika

  V dnešní uspěchané době se stále více lidí potýká se zdravotními problémy, jejichž kořeny vycházejí s narušené duševní pohody a psychického zdraví. Pomáhám pacientům navrátit vnitřní rovnováhu a pomoci jim od těžkostí každodenních starostí.

 • Kosmetická medicína

  Kosmetická medicína

  Pomocí ultrazvuku Vám mohu pomoci k odstranění akné, vyhlazení vrásek, omlazení pleti, odstranění celulitidy.
  Více ...

 • Terapie pro odvykání kouření

  Terapie pro odvykání kouření

  Speciální typ terapie určený pro odvykání kouření u silných i slabých kuřáků. Tuto metodu jsem vyvinula kombinováním NPSO terapie a YNSA terapie. Terapie je velmi silná a účinná s velmi vysokým procentem úspěšnosti. Terapie se skládá ze tří terapeutických sezení a je velmi důležité tato sezení provést ve třech po sobě následujících dnech. V pripadě zájmu je doporučeno provést kontrolní terapeutické sezení zhruba po jednom týdnu.
  Více ...


Ceník

Základní sazba
1600 Kč/hodinu
Zvýšená sazba
4000 Kč/hodinu
Sazba za terapii mimo běžnou ordinační dobu. Lze sjednat po vzájemné dohodě.
Oční terapie
2200 Kč/hodinu
Příprava Bachových kapek
500 Kč za 30 ml lahvičku
Kapky jsou namíchány na míru pro konkrétního pacienta.
Terapie pro odvykání kouření
2000 Kč/hod
Dárkový poukaz
dle dohody
Nabízím možnost domluvit se na poskytnutí dárkového poukazu pro vaše blízké a přátele.

Terapie

 • YNSA acupuncture

  YNSA akupunktura

  YNSA je akupunkturní mikrosystém hlavy využívající akupunkturní body na pacientově hlavě pro ovlivnění pacientova zdraví. YNSA s velkým úspěchem pomáhá pacientům zbavit se chronických bolestí, únavy, bolesti havy a dalších zdravotních potíží.
  Více ...

 • NPSO - Sienerova terapie

  NPSO - Sienerova terapie

  NPSO (Sienerova terapie) je mikro-akupunkturní systém určený k rychlému léčení bolestí a dalších obtíží. Pracuje s monochromatickým světlem, akupresurou a magnetickou energií. Spočívá v krátkém ozářování bolestivých míst či nemocných orgánů.

 • Dorn-Breuss masáž

  Dorn-Breuss masáž

  Dornova metoda spočívá v šetrném a nebolestivém navracení obratlů a kloubů do původní polohy. Je vhodná pro všechny lidi bez rozdílu věku, kteří jsou schopni pohybu. Aplikuje se zpravidla v kombinaci s Breuss masáží, která je velmi uvolňující a příjemná.

 • Elektromagnetická terapie

  Elektromagnetická terapie

  Elektromagnetická terapie BEMER pomáhá zlepšit omezený průtok krve v nejmenších cévách a tím podporuje hojivé a regenerační procesy v těle. Používá se zpravidla v kombinaci s jinými terapiemi, pro urychlení uzdravování.

 • Pulsní masáž Pneumatron

  Pulsní masáž Pneumatron

  Pulsní masáž přístrojem Pneumatron je určena pro hlubokou masáž, lymfodrenáž, masáž pojivové tkáně a baňkování. Masáž se používá pro léčbu různých druhů bolestí, rehabilitaci po úrazech a pro zmírnění napětí ve svalech.

 • Kinezio taping

  Kinezio taping

  Metoda vycházející z poznatků kineziologie, tedy vědy o mechanických zákonitostech pohybového ústrojí člověka. Touto fyzioterapeutickou metodou lze ovlivnit či korigovat funkci svalů, vazů, šlach či fascií a lymfatického systému.

 • Terapie ultrazvukem

  Terapie ultrazvukem

  Ultrazvuk je mechanické vlnění s vyšší frekvencí, než je možné zachytit lidským uchem, které se šíří do hloubky. Během léčby ultrazvukem se využívá pozitivních účinků mechanického vlnění, které vzniká při jeho aplikaci.
  Více ...

 • Homeopatie

  Homeopatie

  Homeopatie představuje v současné době ve světě nejrozšířenější obor alternativní léčby. Používá různé přírodní látky, rostliny, minerály a živočišné produkty, avšak v silně zředěném stavu. Tato homeopatika, působí prostřednictvím jemnohmotné rezonance na spirituální organizační systém člověka.
  Více ...

 • Bachovy květy

  Bachovy květy

  Bachova květová terapie je varianta homeopatie, která používá "esence", výluhy květů některých rostlin. Pacient užívá lék ve formě kapek vytvořený kombinací těchto esencí. Lék je vždy vytvořen konkrétnímu pacientovi na míru.

 • Schusslerovy soli

  Schusslerovy soli

  Jedná se o soustavu minerálních látek, díky kterým je naše tělo plné síly a odolává nepříznivým vlivům. Jde o sloučeniny sodíku, draslíku, železa, vápníku, síry, fosforu, chloru a křemíku, které se nacházejí v lidském těle – v tkáních i v krvi. Jejich rovnováha, doplněná o správný pohyb, je pro udržení zdraví nezbytná.

Galerie

Kontakt

Adresa
Palackého 203, 1. patro
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon
+420 739 069 094
Email
zuzana@zdravialecba.cz
Web